بدون مرز موسیقی گوش دهید

همانطور كه می‌دانيد اسپاتيفاى بهترين سرويس استريم موسيقى در دنيا است، اما به دليل محدودیت‌هایی، كاربران ايرانى به سختی از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند.