تست جاده‌ای چری تیگو 7 در هفت شهر ایران

جدیدترین شاسی‌بلند گروه خودروسازی چری با نام تیگو 7، در هفت شهر ایران مورد بررسی و آزمایش جاده‌ای قرار گرفته است.