فاز سوم شبکه‌ ملی اطلاعات در همراه اول افتتاح شد

فاز سوم از شبکه‌ی ملی اطلاعات صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات در همراه اول افتتاح شد.