تنبل‌ ترین کشورها از دیدگاه دانشگاه استنفورد

محققان دانشگاه استنفورد با بررسی داده‌های ۷۰۰ هزار نفر از ۴۶ کشور، میزان فعال بودن افراد مناطق مختلف جهان را مشخص کردند.