برنده‌ نبرد اپل و مایکروسافت در واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کیست؟

در آینده‌ی نزدیک، دو غول دنیای فناوری یعنی مایکروسافت و اپل به دنبال کسب جایگاه در دنیای واقعیت افزوده خواهند بود.