برگان سوئیس، شهری که عکاسی در آن ممنوع شد

برگان یکی از زیباترین شهرهای سوئیس است که به دلایل متعددی عکاسی در آن ممنوع شد. همراه کجارو باشید.