کارآفرینی در حوزه سلامت؛ فرصتی که باید جدی گرفته شود

برای کارآفرینی در حوزه‌ی سلامت، نیاز به تحصیلات و پیش‌زمینه پزشکی نیست و افراد نوآور و خلاق می‌توانند از این فرصت بسیار عالی استفاده کنند.