ممنوعیت استفاده از محصولات کسپرسکی توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا به دلیل نگرانی از رابطه‌ی احتمالی کسپرسکی با دولت روسیه، استفاده از محصولات این شرکت توسط سازمان‌های دولتی را ممنوع کرده است.