طراحی دفتر کار رد هت، شعبه بوگوتا کلمبیا

دفتر کار رد هت واقع در شهر بوگوتا، توسط شرکت ساختمانی و دکوراسیون داخلی aei طراحی شده است.