تلاش انویدیا برای زنده نگه داشتن قانون مور

انویدیا برای زنده نگه‌ داشتن قانون مور، روی پردازندههای گرافیکی با ماژول‌های چندتراشه‌ای تحقیق می‌کند.