تصویر پیکسل ایکس ال 2 در مقایسه با پیکسل و پیکسل ایکس ال

تصویر جدیدی که بر مبنای شایعات مختلف از گوشی پیکسل‌ ایکس‌ال ۲ تهیه شده، در کنار پیکسل و پیکسل ایکس‌ال منتشر شده است.