تصاویر جدید حیرت‌انگیز فضاپیمای جونو از لکه‌ی سرخ مشتری

فضاپیمای جونو ناسا در نزدیک‌ترین فاصله از لکه‌ی سرخ مشتری قرار گرفته و تصاویر زیبایی از آن ثبت کرده است.