برنامه‌ریزی پورشه برای تولید ۵۰ درصدی خودروی برقی

پورشه به خاطر ماشین‌های اسپرت بنزین‌سوز شناخته می‌شود؛ اما مدیر عامل شرکت می‌گوید به‌زودی تا ۵۰ درصد خودروهای پورشه از فناوری الکتریکی استفاده می‌کنند.