انجام موفقیت‌آمیز نخستین تله‌پورت کوانتومی از زمین به یک ماهواره

دانشمندان موفق به انجام نخستین تله‌پورت موفقیت‌آمیز کوانتومی در مسافتی از روی سطح زمین تا مدار آن شده‌اند.