۵ ماهواره‌ی داخلی، موقعیت‌ یاب مکانی ایران را آزمایش می‌کنند

پروژه‌ی سیستم موقعیت‌‌‌یابی ایرانی به‌صورت آزمایشی روی ۵ ماهواره‌ی بومی آزمایش خواهد شد.