کاربران گلکسی اس 8 دکمه بیکسبی را به دلخواه تنظیم می‌کنند

اگر شما هم از گوشی گلکسی اس ۸ استفاده می‌کنید، هم‌اکنون می‌توانید دکمه‌ی بیکسبی را به‌ دلخواه خود برای اجرای برنامه‌های دیگر تنظیم کنید.