فاز ۱۴ پارس جنوبی، ۴ هزار شغل ایجاد می‌کند

با راه‌اندازی فاز ۱۴ پارس جنوبی، بیش از ۴ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و درآمد ناخالص ملی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت.