اچ‌ تی‌‌ سی و فولکس واگن در بخش واقعیت مجازی قرارداد همکاری امضا کردند

اچ‌تی‌‌سی و فولکس واگن قرارداد همکاری امضا کرده‌اند. ظاهرا این دو کمپانی به دنبال ساخت اپلیکیشن برای پلتفرم واقعیت مجازی فولکس واگن هستند.