افزایش وزن در میانسالی ریشه‌ی متابولیکی ندارد

احتمالا شما هم شنیده‌اید که با گذر سن از ۴۰ سالگی، کنترل وزن بسیار دشوار می‌شود. اغلب مردم فکر می‌کنند که بعد از ۳۰ سالگی، هر سال عملکرد متابولیسم بدن ما افت می‌کند.