هواوی در یک ماه بیش از ۱ میلیون آنر 9 فروخته است

آنر ۹ به‌عنوان آخرین گوشی عرضه‌شده از برند آنر، در ۲۸ روز اول فروش خود بیش از ۱ میلیون دستگاه فروخته شده است.