برخورد با بدحجابی و هنجارشکنی داخل خودرو

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از کیفیت خودرو‌های داخلی در بخش ایمنی، اعلام کرد که در صورت مشاهده بدحجابی در داخل خودرو با آن برخورد خواهد شد.