چگونه می‌توان از خستگی به خلاقیت رسید؟

 داشتن حس کلافگی و خستگی در بعضی اوقات، منجر به بروز ایده‌های نوآورانه می‌شود