پیش بینی احتمال اوتیسم فقط با یک اسکن مغزی و در شش ماهگی

یک اسکن مغزی با دقت بیش از ۹۶ درصد قادر است احتمال ابتلا به اختلال اوتیسم را درست در شش ماهگی در نوزادان پیش‌بینی کند.