پتنت جدید اپل قابلیت های بیومتریک ایرپاد را فاش کرد

بر اساس پتنت جدید اپل، ایرپادهای این شرکت به سنسورهای بیومتریک مجهز خواهند شد.