مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت: اختلالی در اینترنت وجود ندارد

مدیرعامل شرکت ارتباطات اعلام کرده است که اختلالی در اینترنت وجود ندارد و برای اختلال‌های دیروز نیز کارگروهی تشکیل شده است.