عرضه‌ی اینترنت نامحدود از مردادماه تکذیب شد

خبر آغاز فروش اینترنت به صورت نامحدود از مردادماه، امروز توسط سخنگوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.