ثبت سند خودرو

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد دیگر ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها الزامی نیست و از این پس سند خودروی صادر شده از سوی پلیس رسمیت خواهد داشت. سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران سرانجام به ابهامات موجود در خصوص ثبت سند خودرو پاسخ داد تا به کش و قوس‌های میان کانون سردفترداران ...

نوشته ثبت سند خودرو در دفترخانه الزامی نیست؛ رسمیت برگه سبز خودرو اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.