انرژی برق برای معدن کاوی بیت کوین و اثروم بیشتر از انرژی مصرفی ایسلند است

انرژی برق مصرفی برای معدن کاوی بیت کوین و اثروم از انرژی مصرف شده در کشور‌های اردن، سوریه و ایسلند بیشتر است.