اقبال گسترده بازار به سیم‌کارت‌های سامانتل

عرضه‌ی اولین اپراتور مجازی تلفن همراه ایران با استقبال گسترده‌ی بازار و مخاطبان مواجه شده است.