دارپا هوش مصنوعی قابل اعتمادتری توسعه می‌دهد

هوش مصنوعی باوجود پیشرفت‌هایی که داشته، همچنان در تصمیم‌گیری‌ها قابل اعتماد نیست. دارپا در تلاش است که هوش مصنوعی قابل اعتمادتری را توسعه دهد.