اسنشال به وعده عرضه گوشی PH-1 عمل نکرد

با وجود اعلام اینکه اسنشال فون ۳۰ روز پس از تاریخ رونمایی راهی بازار خواهد شد، این امر محقق نشده است.