وزیر صنعت: دریافت ودیعه ۶۰ میلیونی پژو 2008 قانونی است

وزیر صنعت معدن و تجارت معتقد است دریافت ودیعه ۶۰ میلیونی برای پژو ۲۰۰۸ کاملا قانونی بوده و ایران خودرو در این زمینه مرتکب تخلفی نشده است.