مایکروسافت به جمع حامیان خودروهای خودران بایدو پیوست

مایکروسافت به جمع کمپانی‌های حامی توسعه‌ی پلتفرم خودروهای خودران با نام آپولو پیوسته است که توسط شرکت چینی آپولو هدایت می‌شود.