استفاده از قانون ۲۰/۲۰/۲۰ برای سنجش محبوبیت استارتاپ

قانون ۲۰/۲۰/۲۰ یک راه ارزان، سریع و آسان برای سنجش میزان ماندگاری یک استارتاپ است و مشخص می‌کند که عمر آن زودگذر است یا تقاضای خوبی دارد و شانس آن زیاد است.