فناوری صفحات خورشیدی پاناسونیک در خودروها

مدیر اجرایی پاناسونیک طی مصاحبه‌ای درباره استفاده از صفحات خورشیدی در خودروها و آینده این تکنولوژی در صنعت خودروسازی توضیحاتی ارائه کرد.