۷ تیر: قتلی که مسیر تاریخ جهان را تغییر داد

۱۰۳ سال پیش در چنین روزی آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد کشور اتریش در شهر سارایوو به همراه همسرش ترور شد. شاید آن زمان کسی تصور نمی‌کرد که این قتل جرقه‌ای برای شکل گیری جنگ جهانی اول و دوم باشد.