مغز چگونه مشخصات چهره افراد را با جزئیات دقیق ذخیره می‌کند

برای اولین بار دانشمندان موفق شده‌اند که فرآیند کامل عملکرد مغز برای تشخصی تصاویر ثبت شده توسط چشم‌ها را کشف کنند.