۶ تیر: تولد یک اراده؛ هلن کلر

۱۳۷ سال پیش در چنین روزی (۲۷ ژوئن ۱۸۸۰) در ایالت آلابامای آمریکا، هلن کلر، نویسنده، فعال سیاسی و سخنران ادبی، چشم به جهان گشود.