آیا ناسا موفق به ارتباط با بیگانگان شده است؟

گروه هکر Anonymous به‌تازگی ویدیویی منتشر کرده است که ادعا می‌کند ناسا در شرف منتشر کردن اخبار تماس با حیات بیگانه است.